geboorte-bewijs.jpgdoopoorkonde.jpg mijn doopoorkonde

 

Het is maandagochtend acht uur 30 september 1946 als ik in de woonkamer door de vroedvrouw gehaald word.

Het is gebruikelijk in die tijd een bed naar beneden te halen.

Immers de enige warmteplekken in huis zijn de kamer en de keuken.

 

Door mijn komst staat de teller van ons gezin op zes. Jes (14 ), Hub (11), Harrie ( 9 ), Jennie ( 7), Corrie ( 6 ).

 

Waarschijnlijk hebben mijn ouders de nieuwjaarsnacht op maandag 31 december 1945 intiem gevierd.

 

Wilhelmina is vanaf  nu ook mijn koningin. Paus Pius XII mijn kerkvorst, en bisschop Lemmens uit Roermond zijn plaatsvervanger in Limburg.

ouderlijk-huis.jpg

Ons huis gelegen aan de Dorpstraat 15 te Spaansneerbeek, gemeente Geleen is een bescheiden tweekapper.

De woning heeft een voor – en achterkamer die met elkaar verbonden zijn doormiddel van een gang naar de voordeur.

De Goeikamer wordt zelden gebruikt. Hier staan de meest nieuwe fiets gestald. Op hoogtij dagen gaan die voor even naar de stal gelegen achter ons huis.

 

Naast de woonkamer waarin alleen op zondagmiddag warm gegeten wordt ligt de keuken. Dit is voornamelijk ons woongedeelte.

 

De kelder, het walhalla voor voedsel en brandstof bereik je via de woonkamer.

Jaarlijks worden hier via een stortgat de zakken aardappels en kolen gedumpt.

De inmaak van groentes in weckpotten bevindt zich op lange wandrekken aan de muur.

Op de grond staat de duigen houten pekelton met eigen geslacht varkensvlees.

Op de eerste verdieping bevinden zich vier slaapkamers, allen gescheiden door een hardbord wand.

Vreemde erotische geluiden zijn ondanks de gehorigheid nooit tot me door gedrongen. Iets wat wel zou kunnen met tien kinderen.

De trap naar de zolder is in mijn vroege jeugd de toegang naar  de binnenspeelplaats en winterhut.

Echter door toe doen van pastoor wordt ook deze ruimte ontnomen.

Immers waar moet je anders slapen met twaalf personen.

Aangrenzend aan de keuken ligt een multifunctionele stal.

Timmerwerkplaats van vader, onderkomen voor twee varkens, poepdoos, en een keer in de week op zaterdag badlokaal. 

De siertuin met zijn bleekveldje en de daarachter gelegen moestuin en konijnenhokken maken het beeld compleet.

snijdersberg-geulle.jpg snijdersberg – Geulle.

Vader, ( 41 ) Jan, ( Sjeng ) Pinxt, geboren te Geulle,  is van beroep bedieningsman op het Stikstof Bindings Bedrijf van de Staatsmijn Maurits te Geleen.

In zijn jeugd heeft hij het ambachtelijk beroep van timmerman en meubelmaker zich eigen gemaakt en beoefende dit naast zijn vaste baan tot aan zijn dood.

 susteren.jpgMoeder, ( 37 ) Maria, ( May ) Sanders, geboren te Susteren, is van beroep kok en huisvrouw. 

Van haar heb ik ongetwijfeld mijn liefde voor koken mee gekregen.

Zij was een gewaardeerd prive kok bij  rechter Jaspar te Maastricht. 

Na mij, worden  Ad (1947) Michel, (1949), Marie – Jose, (1952) en Ton, ( 1954) geboren. De teller van ons gezin komt daarmee op tien.

Voor een katholiek gezin in die tijd een behoorlijk score.

De eerste plons water.

 

Op dinsdag 1oktober word ik voor het eerst abrupt gescheiden van mijn moeder, zij moet tien dagen bed houden.

Dopen is een noodzaak, want zou ik nu dood gaan, dan gaat de hemel aan mij voorbij en kom ik in het voorgeborchte en word ik in ongewijde aarde begraven.

 

Als kind word ik vernoemd naar mijn Peetoom Johannes Sanders, een broer van mijn moeder.

 

Mijn tweede naam Paulus is van mijn Peettante Paulina Kubben, een schoonzus van mijn ouders.

 

Mijn derde naam , Andreas heb ik van oom Andre Jacobs een zwager van mijn ouders.

 

Als roepnaam krijg ik Joke, die vervolgens bij het vorderen der jaren veranderd in Jo.

Die middag, gedragen in de armen van mijn peettante en bijgestaan door mijn peetoom, krijg ik in aanwezigheid van mijn vader en de overige gezinsleden door Pastoor Boshouwers van de Sint Callistus parochie te Neerbeek in de doopkapel de eerste koude plons water over mijn hoofd.

Vanaf nu ben ik kind van God en dat voelt goed.

Gebeurtenissen 1946  

1 januari.De eerste computer ENIAC wordt onthult door John Wiliam Mauchlij en John Posper Eckert.

Anton Mussert, oorlogsmisdadiger, krijgt de doodstraf. De executie vindt 7mei plaats.

Het hoofd van de Katholiekenkerk in Nederland is Kardinaal De Jong.

Het mammoet proces tegen de Duitse oorlogsmisdadigers begint in Neurenberg, Duitsland.

De Moerdijkbrug is weer hersteld.

Op 14 januari  vindt er in Apeldoorn een vliegramp plaats, 24 personen komen om het leven.

Minister-president is Zijne Excellentie Meijnen van het ministerie van oorlog.

Gouverneur van Limburg is Houben.

De Katholieke Volks Partij (KVP) telt 32 zetels.

Er is een massale emigratie naar Australië.

De ANWB gaat over tot het herstel van de vele vernielde wegbewijzering.

In Amerika is Roosenvelt president.

Vliegveld Beek aangelegd door de Amerikanen tijdens de tweede wereld  oorlog, wordt burger luchthaven.

5 juli wordt  Parijs opgeschud door een nieuw kledingsstuk. De bikini is wel erg sexy.

Er worden dit jaar 283.999 kinderen geboren, (babyboomers). En dan kom ik, de teller staat op 284.000

Advertenties