consecratie.jpg

Het is in mijn jeugd gebruikelijk dat ieder katholiek bij een bepaalde gelegenheid een jeugdmissaal krijgt.

Het van mij dateert van 2 februari 1958, geschreven door Broeder Ambrosius en bewerkt naar de jongste Pauselijke voorschriften van Pius XII.

Ik krijg het van mijn moeder aldus het voorwoord ter gelegenheid van mijn twaalfde verjaardag 30 september 1959.

Tussen bladzijde 396 –397 op het feest van de heilige Marcus op 25 april zitten enkele gedroogde palmtakjes van Palmzondag uit 1960.

Op bladzijde 4 en 5 staat mijn curriculum.

Het begint als volgt. In volle bezit van mijn verstand, vraag ik bij ongeval of gevaarlijke ziekte, daarvan aanstonds kennis te geven aan een Rooms – Katholiek Priester.

Vreemd die nadruk, immers in Zuid – Limburg hebben we alleen maar Roomse priesters.

Datum: 18 – 10 -1959

Voornamen: Jo, Johannes, Paulus, Andreas

Naam: Jo Pinxt

Adres: Dorpstraat 15 Spaansneerbeek, Geleen, Limburg

Indien dit kerkboek bij toeval zoek raakt, gelieve de eerlijke vinder het aan de eigenaar terug te bezorgen.

Nooit heb ik het verloren want het staat na 60 jaar nog steeds in mijn boekenkast.

Zou ik het in die tijd verloren hebben dan weet ik zeker dat de eerlijke vinder het zonder vindersloon terug bezorgd had.

Bladzijde 5

HERINERING AAN DE SCHOONSTE DAGEN VAN MIJN JEUGD

Ik ontving het HEILIG DOOPSEL op 01 – 10 – 1946.

Ik deed mijn EERSTE H.COMMUNIE op 03 – 04 -1954.

Ik deed mijn PLECHTIGE H.COMMUNIE op 01 – 03 -1960 samen met mijn broer Ad plechtige-communie-1mei-1960.jpg

Ik ontving het HEILIG VORMSEL samen met broers Ad en Michel In 1956, waarschijnlijk is de dag niet belangrijk geweest en waren we niet vrij van school.

Ik vier elk jaar mijn PATROONFEEST op 24 juni Johannes de Doper.

Bladzijde 9 tot en met 14 gaan over de dagelijkse gebeden het bekendste daarvan is de Oefening van Berouw.

De Litanie van de Heilige Maagd Maria op bladzijde 22 herinnert aan de afdrukken van de cokesmat thuis op mijn knieën.

Beginnend met Heer, ontferm U over ons, Christus ontferm U over ons, er tussen in Ark van het verbond en eindigend met Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Op bladzijde 29 staan tips voor gewetensonderzoek ter Heilige biecht. Opvallend is dat het zesde en negende gebod, dat volgens mijn huidige kennis over onkuisheid moet gaan een andere vertaling heeft.

Heb ik nooit andere kinderen tot kwaad doen aangezet of aangemoedigd? Heb ik zoveel mogelijk het kwaad afgeraden en belet? Heb ik mij altijd op straat betamelijk gedragen en nooit anderen door slechte manieren geërgerd? Heb ik nooit slechte makkers gezocht?

Schijnbaar geldt dit alleen voor jongens.

Het Gewone van de H.Mis vanaf bladzijde 52 tot en met 80 is het meest belezen gedeelte aan de bruine ezelsoren te zien.

Pal hier achter staat in het Latijn hoe je de mis moet dienen.

Het kerkelijk jaar beginnend bij de advent en eindigend bij de 24 ste zondag na Pinksteren gevolgd door alle heiligen besluit het missaal.

Tussen de bladzijden door liggen verschillende overlijdens prentjes.

Rechter Jaspar uit Maastricht, ( 1939 ).

Agnes Thijssen ( 1956 ), mijn oma.

Maria Gerdrudis Sanders, mijn moeder. ( 1960 )

Titus Brandsma, Karmeliet, vermoord in concentratiekamp Dachau ( 1944 ).

Wiro Hanssen, een neef van mijn moeder uit Maasbracht.

Henk Minten 16 jaar, henk-menten.jpg klasgenoot, verongelukt in Oploo. ( 1964 ).

Zijn kist mocht ik mee dragen tijdens de uitvaart.

Bladzijde na bladzijde doorloop ik mijn jeugd jaren, intens, maar ook weemoedig.

Advertenties