jeugdopnames-20020122jp-044.jpg

Al ben je sinds 1960 dood, toch zijn er mechanismes die iedere dag in Neerbeek aan jouw herinneren. 

Dit zijn de klokken van de kerk 

De archieftekst spreekt voor zich met een enkel beeld van de kerk en zijn omgeving. 

In de zomer van 1945 werd een collecte voor nieuwe klokken gehouden die de mooie som van 3000 gulden opbracht.

Meteen werden 2 klokken besteld van circa 450 en 375 kilo bij de firma J. van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel, die indertijd ook het uurwerk had geleverd.

Ze zouden worden gegoten bij de bekende gieterij Gebr. van Bergen te Heiligerlee.

Door de schaarste aan grondstoffen liet de uitvoering lang op zich wachten.

Intussen kwam bericht uit Den Haag dat de regering de gestolen klokken zou vergoeden.

Het kerkbestuur ontving inclusief rente vanaf december 1942, meer dan 4000 gulden, zodat de grote klok van circa 800 kilo kon worden bijbesteld. 

Op 28 oktober 1948 arriveerden de drie klokken en werden door de deken van Meerssen, H. Steegmans, gewijd. kerkklokken.jpg

Als peters en meters fungeerden respectivelijk: kerkmeester M. Luyten en de voorzitster van de Boerinnenbond, mevr. H. Stassen-Meens;

kerkmeester P.Tummers en de echtgenote van de voorzitter van de Mijnwerkersbond, mevr. Lemmens- Kuiper:

kerkmeester J.Schols en de echtgenote van de voorzitter van de Katholieke Arbeiders Bond, ( KAB ); mevr. Pinxt- Sanders.

In 1961 werden ze ook van een elektrisch luidsysteem voorzien,

jeugdopnames-20020122jp-081.jpg

De klok luidt tot op de dag van vandaag Neerbeek naar zijn werk, en voor pastoor hopelijk nog naar de kerk. 

Dit door toedoen van het meest bescheiden klokje van ons moeder Moeke Sanders – Pinxt uit Spaans.   

Advertenties