Ik ben maar opgestaan omdat slapen niet meer lukt en de vogels ondanks ophokplicht vrolijk fluiten. Niet alles in de natuur laat zich door mensen handen sturen.

Om 5.15 uur belde Mariska met het blijde nieuws dat zij en Ruud ouders zijn geworden van een dochter waarvan ik de naam pas te horen krijg als we in de loop van de dag komen.

In ieder geval zit nu een trotse opa om 6.00 uur achter de computer in zijn pyama en beschrijft zijn eerste emoties.

Ik denk terug aan het versje vanToon Hermans dat voor ieder mensenkind opgaat.

Een kind, een kind is zoveel meer, dan een aanstaande dame of een heer.
Wie in een kind geen wonder ziet, die snapt dit hele gedichtje niet.

Ik hoop het wonder straks snel te zien, maar papa doet de deur voor 8 uur voor niemand open. Gelijk hebben ze want samen bevallen is niet niks.

Advertenties