pink-sweater-067.jpg

Vanmorgen in alle rust bij het ochtendgloren de sierlijke en statige haan geobserveerd.

Ja het is met recht een haantje de voorste. Luidruchtig, dominant, sexueel niet monogaan en kleurrijk.
De vergelijking met het haantjes gedrag van het mannelijk geslacht bij mensen vind ik maar ten dele opgaan.

Wel vind ik de benaming “haantje” mislijdend, het klinkt zo klein en innemend terwijl de praktijk anders laat zien.

De eerste twee eigenschappen komen ook bij mannen veelvuldig voor, de derde bij een beperkte groep en de vierde eigenschap kleurrijk gaat voor mannen niet op.

Volgens mij heeft de schepper hier bewust onderscheid gemaakt tussen de mensen en de dieren wereld. Immers anders was Eva niet verleidt maar Adam.

Op zichtafstand zie ik het gouden haantje op de kerktoren, die ziet wat jij niet ziet, en dat is zo, want die ziet niets.

Toch gaat er beperkt een vergelijking op.

De haan in de buitenren springt op de omheiming en overziet vanaf de hoogte de hennen, bokken en de geiten en neemt datgene aan voedsel aan de andere kant tot zich dat voor de “kasten” niet is weggelegd.

Als hij vanaf hemelse hoogte weer in zijn terratorium neerdaalt en een volgende patrijskip wilt nemen, geeft een bok hem een kopstoot tegen zijn kont.pink-sweater-068.jpg

Gekwest loopt ie bokkig met zijn sperma verder.

Advertenties