ed-soomer.jpg

Er is maar een hoge ex-militair,geweest waar ik gevoelsmatig wegens het vervullen van een religieus ambt een band mee gehad heb, had ik dit ambt niet bekleed dan was ik dienstweigeraar geweest.

Ed Soomer, mijn overleden schoonvader 12 april j.l.

Je was een unieke persoonlijkheid.

Trots vermeld ik dan ook je staat van dienst.

Luitenant Kolonel der Infanterie Buiten Dienst.

Officier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden.

Verzetsherdenkingskruis.

Mobilsatie- Oorlogskruis.

Als Limburger wetend had je ook iets met de Limburgse jagers, maar het fijne hiervan zoek ik als Limburger nog uit.

Behalve je beroep als militair was jij in je jonge jaren tijdens de tweede wereldoorlog van 1940- 1945 een verzetsjongeling. Met je onderscheidingen liep je niet te koop. Integendeel zelf, je vertelde erover als er nadrukkelijk naar gevraagd werd.

Slechts vijf jaar hebben wij elkaar mogen kennen. Maar in die vijf jaar was het samen beleven als mens voor mij van onschatbare waarde.

Pa, ik heb je niet gekend als atletisch man en de sporter die je vroeger was.

Ik zal jou herinneren als een beschouwend wijs maar lichamelijk kwetsbare man, getekend door de voortgang der jaren.

Zo neem ik je mee in mijn leven.

De Surinaamse periode.

Daarover sprak je als een warm bad. Marijke je dochter doet dit ook naar mij. Maar jij was meer dan alleen commandant van een kazerne.

Uit de verhalen en fotoalbums die ik heb mogen inzien waren jij en Greet ontwikkelingswerkers, ook al bestond dat woord toen nog niet.

Pa, jij bent en daarmee wil ik geen afbreuk aan doen aan mijn eigen vader een warm nest voor mij geweest.

En reken er maar op. Jouw dochter Wilhelmine, Marijke blijf ik trouw en dat geeft je ongetwijfeld rust.

Dag lieve schoonvader.

Advertenties