allerzielen.gif

Leven en dood horen bij elkaar.

Op 2 november 1975 werd ons eerste kind Mariska geboren. Wat een warme dag.

Op deze dag denk ik ook omringd door witte chrisanten aan al die mensen terug die me dierbaar zijn.

Moeke, ons moeder 50, Pap 78, broer Harrie, 62. Pa Soomer, 81.

Mirten 14 jaar, een dochter van vrienden uit onze kookgroep. Henk Menten, 16 jaar, klasgenoot.

Connie en Monique, zussen, 21 en 18 jaar, verongelukt vlak voor het trouwen van Connie. Hubke, 5 jaar, Maikel, 8 jaar, Loes, 6 jaar, Frans, 43 jaar, die het leven niet meer zag zitten. Harrie 54, aan kanker overleden. Evelien, 16 jaar, zwaar epileptisch, allemaal kinderen en collega’s van mijn voormalige werkkringen.

Het kerkhof in Neerbeek roept nog meer herinneringen op. Buren, klasgenoten en bekende kom ik hier tegen. Maar er zijn talloze kerkhoven elders in het land waar ook diebaren liggen, ook hen vergeet ik niet.

Toch biedt leven en dood ook nieuwe kansen.

Zo heeft onze schoonzus haar nieuwe liefde te midden van hun gestorven geliefdes op het kerkhof leren kennen.

Mooi toch, er is leven na de dood.

Advertenties