gebedenboek-toon-hermans.jpg In 1959 ontving ik voor mijn verjaardag het eerste jeugdmissaal. Alle teksten en gebeden mocht ik lezen en verspreiden.

In 1964 bij mijn intrede als monnik in het Karmelietenklooster te Boxmeer kreeg ik De Heilige Schrift van de Debets kinderen.
Ook de Schrift was bestemd om met andere te delen om zo het woord te verkondigen.

Ook ontving ik van Ad, Michel,Marie-Jose en Ton mijn jongere broers en zus het meditatieboek, Leven Met God. Meditatie is voor je zelf en die deel je hooguit in een gesprek.

Op mijn verjaardag september 2007 krijg ik van Stella en Doeko, het Toon Hermans, Gebedenboek.

Het ziet er als omslag uit als mijn eerste jeugdmissaal uitgegeven in 1958 . Donker rode cra.que.le achtergrond, gouden letter opdruk en een goudachtig koortje als bladzijde legger.

Het gebedenboek van Toon, uitgegeven door Uitgeverij De Fontein 2007 te Baarn mag echter zonder voorafgaande toestemming van de uitgever niet gedeeld worden met een ander.

Hypocriet vind ik.

Toon, heeft net als ieder kind in Zuid-Limburg het bidden vanuit thuis geleerd en gedeeld in het openbaar. Daarnaast ontwikkel je naar mate je ouder wordt al of niet een eigen wijze van bidden en geef je die weer door aan het nageslacht.

Gebeden verspreiden zich nu eenmaal als een fontein, dit houdt geen uitgeverij tegen.

Advertenties