kerk_klokken.jpg

Wij Nederlanders kennen veel klokkenluiders.

De meest bekende zijn de pastoor van de bronzen torenklok uit Tilburg en een ambtenaar binnen de E.U.

Van klokkenluiders wordt in tegenstelling tot hun doel verwacht dat zij geluiden stil houden. Vreemd, maar waar.

Echter luister naar de dieren.

Neem nou een haan. Op een kerktoren staat die alleen maar te pronken. Op het erf echter of in je achtertuin kraait hij bij het ontwaken van de dag het haantje van toren en ziet wat jij niet ziet.
Wij slapen en draaien ons nog een keer om, immers het is maar een haan.

Vanuit moskees in steden klinken in de middag Koranteksten. De meeste van ons verstaan die niet, en aangezien we als volkje alles graag willen weten storen we ons hier snel aan.

Echter een haan verstaan we ook niet, maar accepteren die wel, immers die komt op de hele wereld voor, net als wij mensen, iets om over na te denken.

Overdag en in de avond hebben we andere klokkenluiders, afhankelijk van je woonplek en het tijdstip.

Nabij een vliegbasis ronkende motoren.

In al onze woongebieden is het inmiddels bekende geluid van auto’s, motoren en voort scheurende brommers een gewoonte geworden. Die geluiden horen we dan ook niet meer,laten we hen zien als gedoog klokkenluiders.

Schreeuwende eksters, kraaien, katers met baby geluid zoekend naar dekking in de nacht en blaffende honden laat ik buiten beschouwing, dit maakt het alleen maar gecompliceerd.

Het probleem van ons Nederlanders lost zich geleidelijk aan vanzef op.

Immers 80 % van onze bevolking heeft over 20 jaar hinder van lawaaidoofheid opgelopen op discoos, festivals of oormuziek.

Hun decibels horen dan nog hooguit een zacht avondklokje luiden. Ook wel romantisch.

Advertenties