Hij (79) vertelt mij met smaak zijn verhaal. Samen met twee vrienden maken zij een fikse wandeltocht met rugzak over de Strabrechtseheide.

Een van hen is een gepensioneerde politieagent maar kan zo snel op de hei geen w.c. vinden. Dus het struikgewas in.

Gehurkt achter de struiken doet hij zijn behoefte niet wetend dat in de verte een politieauto aan komt rijden.

Beide vrienden gaan midden op de weg staan en gebaren de agenten te gaan kijken achter het struikgewas.

Wat bent u hier aan het doen vragen de agenten streng. De man antwoordt beschaamd, mijn broek aan het optrekken. En wat ligt daar dan vraagt een van de agenten wijzend? Poep, meneer.

Dat is dan een boete van fl. 50.

De gepensioneerde agent merkt op dat wel in het wetboek van strafrecht staat dat wildplassen verboden is maar wildpoepen nergens.

Beide agenten kijken elkaar vragend aan? Halen hun kleine wetboekje te voorschijn en komen tot de conclusie dat de man gelijk heeft.

Als ze vertrokken zijn kan hij het niet na laten tegen zijn vrienden te zeggen.” Als jullie mij dit nog een keer flikken druk ik jullie met de neus in mijn eigen stront”.

Van vrienden moet je het hebben.

Advertenties