papieren1

Mijn familie geschiedenis maar daarmee ook van mijn kinderen dateert vanuit ongeveer 1550. Rijk in financieel opzicht word je er niet van, wel rijk naar de schat van je our.

Genealogisch onderzoek kost alleen maar geld en tijd.

Het zijn dan ook de bevlogenen onder ons mensen die tijd en reizen in het verleden tot een speerpunt maken. 

Respect heb ik dan ook  voor het vele speurwerk van mijn oudste broer Huub sinds 1970. Immers bijna 40 zoektocht is niet niets. Een aantal keren vergezelde ik hem in mijn jeugdjaren bij het zoveelste bezoek aan de stadsarchieven van Maastricht.

De serene rust en het omzichtig omgaan met de belegen boeken veelal in het Latijn door  de archiovarius hebben altijd diepe indruk op mij gemaakt.

Huub is de auteur van de huidige kwartierstaat Pinxt-Van Hees en bij hem liggen de rechten. Wel ben ik bezig jaartallen van geboortes tot overlijden op internet in te voeren van onze familie. Immers die zijn auteursrechtelijk niet beschermd. Wel worden wettelijk voorgaande generaties een aantal jaren automatisch voor publicatie afgeschermd.

Mijn wens is dat Huub op termijn zijn kwartierstaat voor toekomstige generaties toegankelijk wil maken. Immers zijn erfgoed mag niet verloren gaan.

Advertenties