trees-14

Daar sta je in de krant. Marijke leest het rouwbericht van MEE voor en vraagt of ik die persoon ken.

Nou en of ken ik die persoon en het raakt me diep. Ik vraag Marijke staat er geen bericht van de familie in? Nee is haar antwoord, en de krant van gisteren is net met het oud papier vertrokken.

In 1985 werd Trees nadat ik een jaar hiervoor als hoofd van Astrid begon vanuit de sociaal pedagogische dienst Eindhoven samen met Juul en Ger als maatschappelijkwerker verbonden aan onze dagverblijven voor kinderen met een verstandelijke beperking Astrid en Monique.

Trees, Juul en Ger waren toppers. Positief kritisch, en reflecterend naar ons als leidinggevende van een gevestigd instituut, maar vooral zeer begaan met de ouders en hun gehandicapt kind.

Warm kijk ik terug op onze intensieve samenwerking. Zo ook de jaarlijkse luchtige afsluiting in december na een bevlogen jaar in de Monestere te Eindhoven onder het genot van een hapje en drankje.

Maar Trees jij groeide in het vak. Als leidinggevende ging je verder om anderen het vak te leren. Hoewel begrijpelijk, vond ik het een aderlating toen jij vertrok.

Toch was jij niet uit oog en hart. Maandelijks kwam ik immers op de SPD voor vergaderen. Als jij er was,  was het even bij praten.

Jouw slopende ziekte maar vooral de wijze waarop jij en jullie gezin hier nog jaren mee omgegaan zijn heeft diepe indruk op mij gemaakt. Oneerlijk vond ik het gevecht en bovendien had dit gezien jou leeftijd niet zo moeten gaan.

Het laatst zagen wij elkaar op donderdag 17 augustus 2006 tijdens mijn afscheidsreceptie van mijn werk op Astrid. Je schreef  toen dit kaartje.

De afbeelding van de voorkant spreekt voor wie er voor openstaat genoeg.

trees-21

Jammer heb ik het gevonden niet bij het afscheid van jou te zijn geweest. Na telefonisch kontakt met de directeur van Mee heb ik vandaag vernomen dat dit gisteren geweest is. Hij heeft beloofd mij te berichten zodat ik alsnog naar jullie gezin kan reageren.

Trees, een naam, kort en bondig. Maar wie de warme en betrokken persoon er achter gekend heeft beseft dat zij deze aardbol een stukje vrolijker heeft weten te maken en nog veel had kunnen betekenen.

Het mocht niet zo zijn.

Dag Trees. roos2

Advertenties