vader

Vandaag zou jij bij leven 104 zijn.

Zo is het niet gegaan je werd 78.

Van pap heb ik nooit gehouden, maar van jouw pap steeds meer.

Steeds meer besef ik welke bagage en erfenis je ons hebt mee gegeven, en dat is veel. Nee niet alles verdiende een schoonheidsprijs.

Ongetwijfeld zullen mijn kinderen zo ook over mij oordelen, maar ik blijf trots dat je mijn vader was, dit zal wel het onvoorwaardelijk gevoel van het kind in mij zijn.

Jouw zoon Jo

Advertenties