wuiven%20op%20balkon

Je moet er toch moe van worden.

Telkens gaan die handen van de koninklijke familie van links naar rechts gedurende 1,5 uur in de gouden koets. Alleen Maxima wijkt hier af en toe vanaf.

Ongetwijfeld zal Hare Majesteit  vanuit haar jeugd een soepel polsgewricht opgebouwd hebben in de loop der jaren. Hoe anders moet dit voor oma Wilhelmina geweest zijn. Zij bewoog haar hand wapperend van achter naar voor en probeer het zelf maar, dit is een aanslag op je  pols gewricht. Bovendien lijkt het gebaar op ,”vertrekken jullie maar landgenoten”.

Juliana was in wuiven de koningin van de verandering.  Aanvankelijk aapte zij haar moeder  na, maar eenmaal zelf vorstin ging het handje driftig van links naar rechts en kon ze zelf met de vuist op tafel slaan.

Het gewuif van de prinsen is weinig zeggend, daar spreekt geen emotie uit. Uitzondering was Claus. Als hij zwaaide leek het of een metronoom op de passen van de paarden aan je voorbij gleden. Ja parkison geeft een vertraagd beeld.

Na de troonrede van vandaag hebben we weinig reden om te wuiven, of wuiven we het gewoon weg?

Advertenties