tijd1 

Hier kun je over nadenken, maar terwijl je denkt is het in tijd weer later.

Zo gaat dit in een mensenleven. Als individu kun je “later” om wat voor een reden ook nu stil willen zetten, maar voor je dit gedaan hebt is het al weer later.

Later en had ik maar, zijn  dan ook geen begrippen om bij stil te blijven staan. Het is negatieve energie stoppen in een zeepbel.

Nu, is realiteit, op vroeger kun je terug kijken en er mogelijk later van leren.

Advertenties