overloon_libertypark_oorlogs_en_ver

44 Jaar geleden werd dit museum te Overloon gewoon oorlogsmuseum genoemd. Het meeste oorlogstuig stond her en der in het bos en waren voor de jeugd gewilde klim opjecten.

Veel is er veranderd in die 44 jaar. Beklimmen is er niet meer bij en het meeste wapentuig staat nu geconserveerd in overdekte hallen.

Het bos van vroeger heet nu Libertypark en is ontdaan van het stoffige imago van de eerste decennia.

Beeld, geluid en beleving hebben naast het vele  schrift een toegevoegde waarde. Zo kan een ieder de impact ervaren van een zwaar bombardement in de Block Buster, of het verblijf in een schuilkelder.

Dat de serene stilte van het museum van voorheen hierdoor verdwenen is vind ik jammer. Maar wil je de jeugd opgroeiend met computergames blijven boeien dan ontkom je er als museum niet aan zwaarder geschut te moeten inzetten om hen te bereiken.

De boodschap van het park luidt; Oorlog hoort in een museum. Mijn wens is dat het hier blijft met al zijn 1000 bommen en granaten.

Advertenties