slak

Soms zou ik een slak willen zijn. Immers naar mate je ouder wordt gaat het leven snel.

Uitgezondering zijn de 55- 59 plussers waarvoor het pre-pensioen naar 67 dreigt te verhuizen. Zij hopen dat het kabinet qua beslissing er de slakkengang  in houdt.

Kan ik makkelijk schrijven als 63 jarige, immers ik ga mijn eigen pad, en voel ik me  moe dan sluit ik mij op in mijn huisje.

Advertenties