Jarenlang mocht ik hem binnen de plaatselijk gemeenschap in het dorpscafe assisteren als hulpsint maar vanaf vorig jaar is daar de klad ingekomen.

Voor het eerst ontving ik van het organiserend comite geen verzoek om Sint te zijn.

Puttend uit eigen ervaringen vanuit mijn vroegere werk reden voor zelfonderzoek.

Immers het kan zijn dat ouders van kinderen op je  jaarlijks rollenspel  uitgekeken zijn en jouw annecdotes ondertussen wel kennen. 

Verjonging vind ik dan ondanks de hoge leeftijd van de Sint gerechtvaardigd.

Het bespreken van dit heikel punt wordt door bijna alle organisaties van klein tot groot als moeilijk ervaren.

Zij vinden dit erger dan het voeren van een functionerings gesprek met eigen personeel, immers Sint komt jaarlijks vrijwillig en heeft status.

Waarschijnlijk kent u Bram van der Vlugt, al jaren het boegbeeld van Sint op de Nederlandse TV. 

Ook voor hem komt een  moment, -ondanks hij er voor betaald wordt-, dat hij niet meer ter paard kan. Maar wie gaat Sint Bram dit vertellen?

Na eigen evaluatie en terugkijkend op alle bewaarde draaiboeken van de afgelopen jaren is mijn conclusie dat dit bij mij nog niet het geval kan zijn.

Immers slechts eenmaal ben ik via een keukentrap het paard bestegen en afgedaald in aanwezigheid van mijn trappenpiet. Daarna nooit meer.

Ik trek mijn stoute schoenen aan en toog op naar de herbergier om verhaal te halen.

Pijnlijk vertelt hij mij dat zijn klantenkring de laatste jaren geen verjonging ondergaat en dat de kinderen van zijn bestaande klanten de leeftijd hebben bereikt van niet meer geloven.

Zijn nieuw aangeschaft Sint albe ligt  tussen de mottenballen te wachten op betere tijden.

Wat recessie al niet teweeg kan brengen Jo, zucht hij.

Sorry, Jan, hoe heet ik?

Jij bent Sint Jo, natuurlijk. Maar ik ben wel de stomste Sinterklaas kastelein geweest door al die tierelantijn aan te schaffen.

Ja beleggen in Sinterklaas is niet meer wat het geweest is, als de schoorsteen maar blijft branden geef ik hem als advies.

Verhuren van de kleding kan immers ook een optie zijn.

Advertenties