Ik weet het is een gevoelig onderwerp. Sinds drie jaar maak ik gebruik van deze regeling.

De VUT werd door onze regering in het leven geroepen met de bedoeling dat oudere werknemers in het begin vanaf 57,5 plaats gingen maken voor jongeren die op de arbeidsmarkt naar werk zochten.

Geleidelijk aan ontdekte die zelfde overheid dat door de vergrijzing het aantal werkende Nederlanders dramatisch zou gaan dalen.

De VUT leeftijd werd verhoogd tot 60 jaar, en de uitkering van 80% van het laatst verdiende salaris werd voor de gene die tussen 1940-1950 geboren zijn jaarlijks met 1% per jaar gekort. Mijn eindsom was 73% zonder pensioenbreuk.

Echter de afbraak ging door. 70% wordt nu door die zelfde overheid gezien als een riante pensioen opbouw, inmiddels zal er door gewerkt moeten worden tot 67 jaar.

Het acteren in de speelfilm Lang Leve de Vut, laat al die facetten tot leven komen. Naast inlevering van inkomsten komen vooral alle sociale aspecten op een humoristiche wijze aan de orde.

Ik heb ze zelf ervaren en dan valt het spelen van die rol mee.

Advertenties