Het dragen ervan staat voor gelijke kleding binnen een groep met veelal een gemeenschappelijk doel al of niet gescheiden in rang of stand doormiddel van hoofddeksel, speld, balk of insigne.

Zelf ben ik nooit liefhebber geweest van uniformen, vandaar dat de verkennerrij mij als kind niet aansprak.

Als kloosterling  werd mij een uniform opgedrongen, daar werd het habijt of kloosterkleding genoemd.

Voor leken zagen wij er als een bruine massa uit, precies zoals de schepper het bedoeld had.

Vergeet het maar, zelfs in bruintinten kun je door het weglaten ervan onder de mantel der liefde rangen en standen aanbrengen. 

Wie dit niet geloofd gaat maar eens ten rade bij een schaapherder. Alle schapen zien er wollig uit en blaten even monotoom.

De schaapherder en zijn kudde weten wel beter.

Nu ik toch op de hei ben kom ik vanzelf terug bij het uniform.Deze week ontving ik van Staatsbosbeheer als a.s. vrijwillig heidegids mijn kleurrijk uniform.

Voor zover ik heb kunnen achterhalen, is dit het eerste uniform waar geen rangen en standen aan vast zitten.

De boswachter, en tevens opsporings- ambtenaar met een ander kleur uniform zegt welgemoed dames en heren voor de jeugd die jullie rond gaan leiden zijn jullie allemaal boswachter, die kijken niet op een streepje. 

Afwachten maar.

Advertenties