Je leest en hoort er steeds meer over. Amerika, Ierland en Duitsland zijn inmiddels uit de  kast.

Tijd voor Nederland, immers een wereldkerk is grensoverschreidend en sexmisbruik kuist men niet met een Nederlands wijsvingertje aan de grens.

Het boven afgebeeld seminarie annex klooster te Merkelbeek lag nabij Brunssem.

Pater Rector van dit Sint Bernardus college  heb ik  al hop paardje hop rijdend in pij met Amsterdams  Ruudje van 12 op zijn schoot spontaan in het klaarkomen verstoord doordat hij mijn kloppen op de deur als 13 jarige niet hoort.

Dit krijg je als je gefixeerd bent op eigen genot.

Mijn studie resultaten waren matig, maar voor pater rector moet het een opluchting geweest  zijn dat hij mij kon verbannen zonder gezichtsverlies naar het  Brabantse Juvenaat  te Boxmeer.

Hier was geen sprake van misbruik door volwassenen. Hier werd  sex-verkennertje gespeeld tussen een aantal opbloeinde juvenisten pubers.

Na betrapt te zijn door een rechtgvaardige pater Rector Herman van Langen, en deze  naam spreek ik met respect uit als mijn leermeester, gingen ze wel in de ban om vervolgens naar Twente en het Rijk van Nijmegen terug te keren.

Ik denk  als hij nu  nog geleefd zou hebben, zijn toenmalig standpunt  milder geweest zou zijn.

Helaas moet ik mijn veronderstelling betreffende rector Herman van Langen bij stellen. Een van de jongens  die het juvenaat moest verlaten, liet me na een zoektocht weten (2011) dat hij door betreffende Rector misbruikt was en na verdere weigering onder valse beschuldiging weer naar Wierden kon vertrekken waar hij alle zeilen moest bijzetten om zijn moeder een weduwe te overtuigen van zijn gelijk.

Na mijn intreden als novice (18 ) in de Karmelieten orde te Boxmeer heb ik slechts eenmaal twee  novicen intens omstrengeld in pij elkaar zien kussen.

Beide zullen nu rondom 63 jaar zijn.

De een is  nu deken in het westen van het land en de ander is werkzaam als pastor nabij Mainz te Duitsland.

Of ze samen nog liefde voor elkaar hebben weet ik niet, maar ik vermoed dat beide  nog in de Karmelietenkast zitten en dit als veilig voelen.

Verblijvend bij de congregatie van de Fraters van Utrecht werkzaam in een kinderbeschermingsinternaat te Borculo als groepsleider (1968-1972) wordt een zekere frater Marius werkzaam op de Bruggroep van de ene op de andere dag overgeplaatst na elders in het land.

Het gerucht gaat dat hij sexueel 18 jongens misbruikt heeft  tussen 12 en 14 jaar oud.

Niemand hoort meer iets van de frater, iedereen zwijgt en ook wij lekengroepsleiding gaan mee met het kerkelijk machtspel.

Zo ging het in de jaren 1960 -1970, ik vraag me af  is 2010 echt anders?

In het klooster te Zenderen werden wij  als jonge kloosterlingen  gewaarschuwd door pater  prefect  terughoudend te zijn naar pater econoom.

Hij werd immers na misbruik met jongens op de LTS te Boxmeer verbannen naar Twente.

Als econoom was zijn domein vanaf  dat moment de vier muren binnen de kloostermuren.

In al deze situaties werden de slachtoffers doodgezwegen.

Door de daders naar elders over te plaatsen ontliepen kerken in vele gevallen haar verantwoordelijkheid en was het mogelijk weer een nieuwe vrijbrief voor de dader.

Ook al veroordeeld de paus het handelen, misbruik heeft altijd binnen deze wereldkerk bestaan. Immers wie macht heeft kan macht misbruiken.

Dit misbruik  beperkt zich daarom ook niet alleen  tot de katholieke kerk  maar komt voor in alle  kerkgenootschappen, secten, scholen, jeugd -en sportverenigingen.

En waar je helemaal niet van uitgaat  is binnen eigen familie realties.

Ook binnen ons democraties landje is er machtsspel tussen volwassenen en kinderen, laten we niet Roomser willen zijn dan de paus.

21 mei 2012

Dit verhaal heb ik geplaatst in 2010 niet verwachtend dat er zoveel op gereageerd zou worden via web-site als e-mail. Wel heb ik gemerkt dat personen meer van mij verwachten dan in mijn vermogen ligt en ik ook wil. Ik ben geen hulpverlener bij sexsueel misbruik daar zijn andere instanties voor en ik adviseer dan ook daar kontakt mee te zoeken. Mijn web-site is breed en ik schrijf  verhalen als ik daar zin in heb. En wie mijn site volgt heeft kunnen constateren dat mijn schrijven de afgelopen tijd matig geweest is.

groeten

Jo

Advertenties